loading...
PARAFIA Doncaster

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest sakramentem, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie rąk szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez naznaczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i są zobowiązani, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.

 • Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba, która w danym roku ukończy 14 rok życia, chyba że osoba w młodszym wieku wyraźnie przejawia dojrzałość duchową i intelektualną, aby sakrament ten przyjąć.
   
 • Zapisy na katechezy odbywają się bezpośrednio u księży duszpasterzy, a informacje o termnie zapisów będą podane w ogłoszeniach parafialnych;
   
 • W katechezach osoby niepełnoletnie uczestniczą obowiązkowo w obecności jednego z rodziców.
   
 • Na koniec kandydat otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do bierzmowania w Polsce, bądź w swojej lokalnej parafii.
   
 • Świadkiem bierzmowania powinien być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Dobrze, jeśli świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych bierzmowanego (warunki jak dla rodziców chrzestnych),
   
 • Wymagany dokument to metryka chrztu.
   
 • Kandydat  do  bierzmowania nie może  prowadzić życia sprzecznego z nauką Ewangelii (np. wspólne zamieszkanie bez ślubu).
Jezu ufam Tobie