loading...
PARAFIA Doncaster

Aktualności


 • VI Niedziela Wielkanocna 09.05.2021

  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
  Ewangelia św. Jana

  4 dni temu, 2021-05-09 53
 • V Niedziela Wielkanocna 02.05.2021

  Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity...
  Ewangelia św. Jana

  ponad tydzień temu, 2021-05-04 66
 • IV Niedziela Wielkanocy - Dobrego Pasterza 25.04.2021

  Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. J 10.11

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-04-27 88
 • III Niedziela Wielkanocy 18.04.2021

  Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Łk 24,48

  ponad 2 tygodnie temu, 2021-04-21 58
 • Niedziela Bożego Miłosierdzia 11.04.2021

  Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» J 20,26

  miesiąc temu 93
 • Niedziela Zmartwychwstania 04.04.2021

  Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
  Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

  07 kwietnia 103
 • Niedziela Palmowa 28.03.2021

  Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie.
  Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki ścięte na polach. Mk 11,9

  28 marca 1142
 • Ogłoszenia Parafialne 21.03.2021

  Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.

  24 marca 359
 • Ogłoszenia Parafialne 14.03.2021

  Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. J 3,15

  14 marca 258
 • Ogłoszenia Parafialne 07.03.2021

  "...nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!" Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. J 2,16-17

  07 marca 169
 • Ogłoszenia Parafialne 28.02.2021

  Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. Mk 9,3

  28 lutego 144
 • Ogłoszenia Parafialne 21.02.2021

  Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Mk 1,12-13

  23 lutego 154
 • Ogłoszenia Parafialne 07.02.2021

  Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Mk 1,35

  10 lutego 243
 • Ogłoszenia Parafialne 31.01.2021

  Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Mk 1,21

  01 lutego 199
 • Ogłoszenia Parafialne 10.01.2021

  «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie». Mk 1,11

  12 stycznia 232
 • Ogłoszenia Parafialne 03.01.2021

  Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. J 1,1

  03 stycznia 256
 • Ogłoszenia Parafialne 20.12.2020

  Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Łk 1,36

  21 grudnia 2020r. 1162
 • Ogłoszenia Parafialne 13.12.2020

  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. 1Tes 5,16-17

  15 grudnia 2020r. 330
 • Ogłoszenia Parafialne 06.12.2020

  Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. 2P 3,9

  07 grudnia 2020r. 290
 • Ogłoszenia Parafialne 29.11.2020

  Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie! Mk 13,37

  29 listopada 2020r. 272
 • List ks. Rektora PMK na Adwent 2020

  List Ks. Prał. Stefana Wylężka Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii na Adwent 2020

  28 listopada 2020r. 178
 • Ogłoszenia Parafialne 22.11.2020

  ...aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 1Kor 15,28

  23 listopada 2020r. 167
 • Ogłoszenia Parafialne 08.11.2020

  Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Mt 25,13

  08 listopada 2020r. 825
 • Ogłoszenia Parafialne 01.11.2020

  Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  Mt 5,8-9

  04 listopada 2020r. 744
 • Ogłoszenia Parafialne 25.10.2020

  „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Mt 22,37-38

  27 października 2020r. 199
 • Ogłoszenia Parafialne 18.10.2020

  Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga». Mt 22,21

  21 października 2020r. 500
 • Ogłoszenia Parafialne 11.10.2020

  Oto nasz Bóg, Ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność; cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Iz 25,9

  13 października 2020r. 179
 • Ogłoszenia Parafialne 04.10.2020

  Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Mt 21,42

  05 października 2020r. 612
 • Ogłoszenia Parafialne 27.09.2020

  Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. Flp 2,5

  28 września 2020r. 571
 • Ogłoszenia Parafialne 20.09.2020

  Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Iz 55, 8-9

  21 września 2020r. 736
 • 1 - 30 z 39 1 2 »
  Jezu ufam Tobie