loading...
PARAFIA Doncaster

Chrzest

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej. Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu.

 • W naszej wspólnocie sakrament chrztu jest udzielany w niedzielę po Mszy o 12.30.
  Chrzest dziecka zgłaszamy na minimum miesiąc przed planowaną uroczystością.
   
 • Datę chrztu dziecka należy najpierw ustalić z duszpasterzem, a dopiero poinformować gości, nigdy odwrotnie. Może się okazać, że wybrana przez nas data jest już zarezerwowana na inne wydarzenie.
   
 • Mogą być ochrzczone te dzieci, których rodzice formalnie należą do Naszej Wspólnoty (parafii). Przy zgłoszeniu należy okazać dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. W pozostałych przypadkach potrzebne jest zezwolenie własnego proboszcza na chrzest poza parafią.
   
 • Podstawą  chrztu dziecka  jest   wiara   jego  rodziców wyrażająca  się  m.in. przez praktyki religijne: regularne przystępowanie do sakramentów św., uczestniczenie we Mszy niedzielnej, jeżeli to możliwe zawarty sakrament małżeństwa.
   
 • Nadanie imienia dziecku jest związane z wyborem świętego Patrona, dlatego nie powinno wybierać się imion obcych chrześcijaństwu.
   
 • Przy wyborze rodziców chrzestnych nie należy kierować się posiadanym przez nich majątkiem, lub wyłącznie sympatią. Istotą wyboru winno być życie zgodne z wiarą.
   
 • Kandydat na chrzestnego musi:
  - mieć ukończone 16 lat;
  - być ochrzczony i bierzmowany w Kościele Katolickim;
  - nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, których życie jest nie zgodne z zasadami Ewangelii (trwają w związku cywilnym albo mieszkają z sobą bez ślubu - czyli trwają w grzechu ciężkim);
  - ochrzczony należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej może być jedynie świadkiem chrztu.
   
 • Rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni (bezwzględnie) są zobowiązani przystąpić przed chrztem do sakramentu pokuty.
   
 • Dokumenty wymagane do chrztu:
  - akt urodzenia dziecka;
  - rodzice chrzestni przedstawiają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi;
  - osoby z innych parafii muszą uzyskać pisemną zgodę swojego proboszcza na chrzest poza parafią.
Jezu ufam Tobie