loading...
PARAFIA Doncaster

Ogłoszenia Parafialne 20.09.2020

Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Iz 55, 8-9

1. Nowe godziny Mszy niedzielnych:
sobota 17.00;
niedziela 8.00, 12.30, 16.00.

2. Zapisy na Msze świętą zaczynają się od czwartku. Za każdym razem podajemy w smsie tylko najważniejsze informacje: nazwisko, liczbę osób i godzinę Mszy.
Poprawnie wysłany sms: Kowalski, 3 osoby, 12.30.
Proszę opuścić zwroty grzecznościowe.

3. W środę od 18.30 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi (nie trzeba zgłaszać obecności, wystarczy przyjść do kościoła).

4. W piątek Msza o 19.00 (nie trzeba zgłaszać obecności, wystarczy przyjść do kościoła).

5. Trwają zapisy na przygotowanie do I Komunii Świętej. Formularze zgłoszeniowe dostępne są w kościele. Formularz, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, należy przynieść do księdza. Przy zapisie dziecko ma obowiązek znać podstawowe modlitwy (Znak Krzyża, Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży). Zapisy potrwają do końca października.

Jezu ufam Tobie